Brasschaat Polygoon

In 2009 zocht het Koninklijk Legermuseum, gelegen te Brussel, nieuwe sites voor het materiaal dat opgeslagen was in haar depots te Kapellen en Vissenaken. Door het verdwijnen van vele eenheden in het Ministerie van Defensie werden heel wat traditiezalen opgedoekt en dit kwam samen met heel wat uitgeleend materiaal terug naar het museum te Brussel.

Maar dat museum had alles behalve plaats en zocht dit o.a. in de gebouwen van de voormalige School van het Lichte Vliegwezen te Brasschaat. Tevens was er een artilleriemuseum uitgebouwd in het gedeelte van de voormalige Artillerieschool en dit museum zocht nieuwe beschermheren. Te groot geworden om zomaar te verdwijnen te klein om op zich zelf te kunnen voortbestaan.

In het najaar van 2009 werd de optie om de loodsen van het voormalige kwartier Noord over te hevelen naar het KLM-MRA. Dit betekende een verhuis van al het materieel dat opgesteld stond in gebouwen rond het Koninginnetheater, naar de helicopter en vliegtuigloodsen meer dan 2 km verderop. Een helse karwei die uitgevoerd werd door vier vrijwilligers en een beroepsvrijwilliger met de materiele steun van het aanwezige artilleriebataljon.

Een karwei die eind mei 2011 grotendeels geklaard was, en met succes. Stilaan komt het materiaal binnen van andere sites waaronder Kapellen. Veel van het materiaal van Kapellen zal naar Brasschaat overgebracht worden. De vrijwilligers van het tankmuseum hebben hun stek in de loods C16, en dat gedeelte kan stilaan terug opgestart worden.

Op 10 juni 2011 werd de nieuwe site Gunfire officieel geopend in aanwezigheid van onze Algemene Directeur HANSON Dominique, de Burgemeester van Brasschaat Dirk de Kort, en de bevelhebber van de plaatselijke artillerie-eenheid Luitenant-kolonel stafbrevethouder Hans Houf. De plaatselijke aeroclub heeft dan wel gezorgd voor een mooie show met een piper opgemaakt in de toenmalig kleuren en emblemen.

Momenteel heeft de KLM-MRA 5 vliegtuigloodsen en verscheidene voormalige paardenstallen in gebruik.
    I26: de artillerieloods
    I21: de loods van de luchtdoelartillerie
    I19/I27: depot
    I16: loods voor de vrijwilligers van het tankmuseum (de voormalige afdeling van Kapellen)
    B2/B3/B5: magazijnen

Vanaf 2014 komt de ontruiming van Kapellen op dreef.

Tekst 1

Tekst 2

Tekst 3

Tekst 4

Tekst 5

Tekst 6

Tekst 7

Tekst 8


Tekst 9


Tekst 10

Met dank aan: